Hình ảnh hoạt động

Hội thảo vật liệu xây dựng không nung và cát nghiền từ đá

Xem tiếp...

Hình ảnh thể dục thể thao

Xem tiếp...

Hình ảnh tài trợ an ninh trật tự 100 triệu

Xem tiếp...

Hình ảnh phát thưởng các cháu đầu năm 2015

Xem tiếp...

Hình ảnh phát thuốc miễn phí

Xem tiếp...

Hình ảnh phát quà hộ nghèo

Xem tiếp...

Hình ảnh Mitting an toàn vệ sinh lao động

Xem tiếp...

Lễ trao nhà nhân ái

Xem tiếp...

Hình ảnh buổi hội nghị người lao động

Xem tiếp...

Hình ảnh buổi trao học bổng tiếp bước đến trường

Xem tiếp...