Dùng trong xây dựng - cầu đường

Đá 1x2 (sàng 29) còn gọi là đá 1x2 (10x29).

Xem tiếp...

Loại đá có kích cỡ từ 4cm - 6cm. Sản phẩm dùng làm đường, nền móng nhà xưởng, công trình để có lực chịu nén cao, các công trình dân dụng.

Xem tiếp...

Loại đá có kích cỡ từ 5cm - 7cm. Sản phẩm dùng làm nền móng nhà xưởng, các công trình dân dụng.

Xem tiếp...

Là một hỗn hợp đá kích thước từ 0,1cm đến 4cm(Dmax 37,5) thường dùng làm lớp dưới của con đường (làm đá subbase) hay từ 0,1cm đến 3,5cm (Dmax 25) thường dùng làm lớp trên của con đường (làm đá base) tuỳ theo thiết kế của công trình. 

Xem tiếp...

Loại đá có kích cỡ từ 10cm - 15cm (hoặc 9cm – 15cm) tùy theo yêu cầu của công trình. Sản phẩm dùng làm nền móng nhà xưởng, sử dụng phù hợp cho các công trình bỏ đá vào rọ làm bờ kè, làm thảm taluy bằng rọ đá bảo vệ lòng sông.

Xem tiếp...

Loại đá có kích cỡ từ 20cm - 30cm. Sản phẩm dùng làm nền móng nhà xưởng, làm bờ kè chống sạt lỡ các con sông, đê biển. Hiện nay các tỉnh ở dọc hai nhánh sông Tiền và sông Hậu sử dụng rất nhiều loại đá này để bảo vệ đất ở 2 bờ sông rất hiệu quả. Ngoài ra còn làm đê kè bảo vệ bờ biển chống xâm thực tại Bạc Liêu, Cà Mau.

Xem tiếp...

Loại đá có kích cỡ từ 40cm - 60cm (hoặc kích cỡ lớn hơn) tùy theo công trình. Sản phẩm này có trọng lượng lớn chủ yếu dùng làm đê kè chắn sống biển để bảo vệ những công trình trọng yếu.

Xem tiếp...