Đá 0x4

Là một hỗn hợp đá kích thước từ 0,1cm đến 4cm(Dmax 37,5) thường dùng làm lớp dưới của con đường (làm đá subbase) hay từ 0,1cm đến 3,5cm (Dmax 25) thường dùng làm lớp trên của con đường (làm đá base) tuỳ theo thiết kế của công trình. Sản phẩm dùng làm đá cấp phối cho nền đường, dùng để dặm vá hoặc làm mới nguyên một tuyến lộ. Đây là một chất liệu tốt, tạo độ bền vững chắc do tính kết dính của nó khi gặp nước, ngoài ra còn dùng san lấp nền móng nhà, xưởng, các công trình khác ...