Đá 1x2

Đá 1x2 (sàng 29) còn gọi là đá 1x2 (10x29).

Là loại đá có kích cỡ từ 1cm – 2,9cm (hoặc có nhiều loại đá 1x2 có kích cỡ khác như: 10x25 còn gọi là đá 1x2 bê tông; 10x22 còn gọi là đá 1x2 quy cách ...) tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Sản phẩm dùng để đổ bê tông làm các công trình, nhà cao tầng, cầu, cảng, đường quốc lộ, tỉnh lộ hoặc đường nông thôn đặc biệt sử dụng phổ biến trong xây dựng dân dụng.