Đá 4x6 xay

Loại đá có kích cỡ từ 4cm - 6cm. Sản phẩm dùng làm đường, nền móng nhà xưởng, công trình để có lực chịu nén cao, các công trình dân dụng.