Đá 5x7 xay

Loại đá có kích cỡ từ 5cm - 7cm. Sản phẩm dùng làm nền móng nhà xưởng, các công trình dân dụng.