Đá chẻ thủ công

Kích cỡ các sản phẩm đá chẻ rất đa dạng, tuỳ theo nhu cầu người sử dụng với các sản phẩm đặc trưng như:

+ Nóng đá: Ngang 10cm x cao 10cm x dài (1m; 1,2m; 1,5m; 2m; 2,5m …)

+ Đal: Ngang 20cm x cao 10cm x dài (1m; 1,2m; 1,5m; 2m; 2,5m …)

+ Trụ đá: Ngang 20cm x cao 20cm x dài (1m; 1,2m; 1,5m; 2m …).

+ Tán, thềm: Đủ các kích cỡ tùy theo yêu cầu.

Các loại nóng, đal, trụ dùng để cất nhà sàng vùng nông thôn, làm hàng rào nhà ở, sân vườn. Nóng đá thay thế cho cừ tràm trong xây dựng rất tốt. Đá tán, thềm dùng lót đường đi trong sân vườn các biệt thự, resort, công viên rất đẹp và bền vững.