Đảng và đoàn thể

Sau 36 năm hoạt động trong ngành đá, Công ty đã không ngừng khẳng định vị thế, thương hiệu trên thi trường và niềm tin với khách hàng. Ngoài việc sản xuất các loại đá: 0x4; 1x2; 4x6; 5x7; mi;... các sản phẩm còn lại là cát nghiền 2.8, bột đá 0.3; bộ đá 0.5 các sản phẩm này sản xuất ra song hành trên 300.000m3/năm, sau khi cung cấp cho các đường bê tông nông thông

Xem tiếp...